راهنمای بازی free fire بهترین مکان ها

شاید از خود بپرسید چه اهمیتی داره کجا در بازی اجکت کنم؟ (پیاده شم )

اهمیت کار اینجاست که اگر در مکان مناسبی از نقشه بازی پیاده نشوید سرنوشتتان در بازی مشخص است کاملا واضح است که تا قبل از 10 نفر آخر خواهید مرد

خطرناک ترین مکان ها !

  1. اگر تازه کار هستید یا اصلا حوصله درگیری زیادی ندارید بیخیال peak شوید!

2. Bimasakti Strip مقصد بعدی بازی کنان peak در این مکان تا پنج دقیه اوضاع خوب است ولی بعد آن خدا میداند

3.Factory نبرد در پشت بام این ساختمان یک طرف و نبرد داخل این ساختمان یک طرف

4.Clock Tower فضای کم منابع کم(لوت ) بازیکنان زیاد !

5.Katulistiwa این مکان نسبت به بقیه بی خطره ولی برای منابع خوب (لوت) اینجا مورد علاقه خیلی هاست ….

بی خطر ترین مکان ها !

1.Observatory خلوت ترین جای بازی در هر صورت در هر مکان و در هر موقعیت و….

2.Cape Town برای وسعت زیاد و دور بودن از اکثر مسیر هواپیما در بازی لوت خوبی داره و حتی اگر بازیکن دیگر یجز شما در این مکان باشد احتمال دیدنش کم است !


3. Rim Nam Village خیلی باید بدوید ولی ارزششو داره چون لوت عالی داره

4.Sentosa خلوت , خیلی خلوت به شخصه پیشنهاد نمیکنم

5.Mill این مکان هم در دسته بد ترین و بهترین قرار میگیره

پیشنهاد میشه وقتی این مکان از مسیر حرکت هواپیما دوره به اینجا بیاید در غیر این صورت اینجا شلوغه !

نکته اصلی و کلیدی درمورد این مکان هایی که در این مطلب اشاره شده فقط وفقط به مسیر ورود هواپیما بستگی داره که در مورد 1و2 خطرناک ترین مکان ها در هر صورت خطرناک هستند و در مورد بقیه مکان ها به شرایط وابسته هستند.

موفق باشید بازماندگان ….

Good luck survivors…..